PRIVACY STATEMENT WOODWIND REPAIR

Inleiding
Woodwind Repair neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onderhoud@woodwindrepair.nl.

Wie is Woodwind Repair?
Woodwind Repair is de eenmanszaak Woodwind Repair, kantoorhoudende te (2645 GD) Delfgauw aan Pauwmolen 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66537703.
Woodwind Repair is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woodwind Repair de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Woodwind Rrepair jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Woodwind Repair persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Woodwind Repair voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Woodwind Repair worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.
-Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
– Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
– Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
– Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
– Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Woodwind Repair heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt bij het aanbieden van een instrument ter reparatie.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Woodwind Repair over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek
tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Woodwind Repair. Je kunt verzoeken dat Woodwind Repair je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Woodwind Repair te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Woodwind Repair of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Woodwind Repair te verkrijgen. Woodwind Repair zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Woodwind Repair je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Woodwind Repair
Een verzoek kan verstuurd worden naar onderhoud@woodwindrepair.nl. Woodwind Repair zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Woodwind Repair een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Woodwind Repair je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers
Het kan zijn dat Woodwind Repair verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Woodwind Repair je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar onderhoud@woodwindrepair.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Woodwind Repair jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar onderhoud@woodwindrepair.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens